Kapcsolat

24 órás segélyvonal:

+36-70-225-2525

Budapest, VI. Nagymező u. 49.
I. em/1. 50-es kapucsengő


Nyitvatartás:
Jelenleg kizárólag időpont egyeztetés alapján.
Ha ránk csörögsz szívesen visszahívunk.

Ultrahang, szívhang, nőgyógyász ajánlás

Fontos, hogy minél tudatosabb döntést tudj hozni!

Ehhez a legjobb szakemberekre van szükséged.
Szívesen segítünk orvos, nőgyógyász ajánlásával!

A Kiáltás az Életért Egyesületet 2003-ban alapították magánszemélyek azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak a cry for life válságterhesség – abortusz dilemmájával küszködő nőknek.

Céljaink (részlet az Egyesület Alapszabályából):

(1) Az Egyesület célja az emberi élet védelme, ami a megfogantatás pillanatától a természetes halálig tart. Elhívásunknak tartjuk, hogy a meg nem született gyermekek, az idősek és bármilyen veszélyeztetett emberek életét védelmezzük szociális, mentális, etikai, egészség megőrzési segítség- és szolgáltatások nyújtásával. Célunk a teljes ember testi-lelki egészségre segítése, erre törekszünk életvédő központok létrehozásával, ami egy keresztény alapelvű tanácsadó, családsegítő szolgálat. Feladatunk a segítségnyújtás válságterhességben levő anyáknak az abortusz elkerülésére, de ugyanakkor az abortusz utáni traumában is; továbbá a szexualitás bibliai megértetése és a fiataloknak erre való késztetése, a gyermekáldás vállalása, pozitív hozzáállás kialakítása. Ez a munka felöleli a gyermek-, ifjúság- és családvédelmet, és ezzel kapcsolatos felvilágosítást, oktatást is. Részt kívánunk venni a megelőzésben, nevelésben, gyógyító-utógondozásban, rehabilitációs munkákban. Fontosnak tartjuk anyaotthonok támogatását, szükség esetén az örökbefogadás segítését.

(2) Az Egyesület kitűzött céljainak elérése és megvalósítása érdekében

a) 24 órás segélytelefonvonalat működtet,

b) segítő szakembereket ajánl,

c) ismeretterjesztő, oktató és felvilágosító anyagokat állít elő és terjeszt,

d) országszerte válságterhességi tanácsadó központokat létesít,

e) munkáján keresztül támogatja az egyházak missziós tevékenységét,

f) adományokat gyűjt, fogad el és ad,

g) együttműködik nemzetközi, külföldi és belföldi hasonló célú szervezetekkel és intézményekkel,

h) kapcsolatot tart fel az illetékes szakmai, államhatalmi és államigazgatási szervekkel,

i) képzéseket, konferenciákat és jótékonysági koncerteket, különleges eseményeket szervez és rendez,

j) szolgáltatásokat nyújt, melyek térítésmentesek (lelkisegélynyújtás, ingyenes terhességi teszt, babakelengye, stb.)

k) tagok, tanácsadók és segítők nem fogadnak el anyagi természetű juttatást szolgálatukért,

l) a társadalmi szemléletváltozás elősegítése érdekében nyilvános.

(3) Munkabizottságokat állít fel a fenti célok hatékony összehangolása érdekében. (Pl. hirdetés szervezők, tanácsadók stb.)

(4) Az Egyesület céljai veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett megfelelő erőforrások birtokában és jogszabályi feltételekkel vállalkozási tevékenységet is folytathat.

(5) Az Egyesület a hatályos jogszabályok alapján együtt kíván működni a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságával.

(6) Az Egyesület fentiekben meghatározott tevékenysége a társadalom minden rétegének nemi és etnikai megkülönböztetés nélkül, keresztény alapelvek, etikai és értékrendszer alapján a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26.§.c. pontja szerinti, alábbi közhasznú tevékenységeket nyújtja:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

3. tudományos tevékenység, kutatás

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5. kulturális tevékenység

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

12. emberi és állampolgári jogok védelme

13. magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység

17. rehabilitációs foglalkoztatás

Az Egyesület közhasznú jelentéseit, éves beszámolóit ide kattintva tölthetik le.

Címünk: Válságterhességi Tanácsadó Központ Központunk új helyre költözött!
Új címünk: 1065 Budapest, Nagymező utca 49. I. em/1.

Tel: 06 70 225 2525

e-mail: